Privat ret

Testamenter og ægtepagter

Ejendomshandler  

 • Rådgivning ved køb og salg af fast ejendom
 • Udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse m.v.
 • Rådgivning i forbindelse med nybygger
 • Gennemgang af entreprisekontrakter.

Dødsboer

Vi sørger for alt det praktiske inklusive

 • Kontakt med skifteret, bankforbindelser og andre
 • Udarbejdelse af boregnskab
 • Beregning af boskat
 • Beregning af boafgift
 • Udlodning af boet.

Ansættelsesforhold

 • Gennemgang og udfærdigelse af ansættelses-kontrakter
 • Rådgivning i forbindelse med afskedigelse.

Erstatningssager

 • Personskade- og arbejdsskadeerstatningssager